Noutăți

ALEGERE CU INVITAȚIE PUBLICĂ

Referior la realizarea Във връзка с изпълнение на DBFP BG16RFOP002-2.001-0643-C01 Programul Operațional „Competitivitate și Inovare” 2014-2020, public: Documentația de desfășurare a procedurii „Alegere cu invitație publică” având ca obiect: „Achiziționarea, livrarea și punerea în exploatare a unor mașini de prelucrare a metalelor cu următoarele poziții separate:

Poziție separată 1: Mașină de tăiat cu lazer - 1 numă
Poziția separată 2: centru de prelucrare cu 5 axe - 1 numă
Poziția separată 3: Strung cu programare centralizată - 1 număr

Documentația puteți să descărcați de aici.